Loading...

Jak se zachovat při dopravní nehodě?


Jak bychom se měli správně zachovat v situaci, kdy se staneme účastníkem nebo svědkem dopravní nehody? Mnohé určitě okamžitě napadne, že vás se to netýká, protože jezdíte opatrně a bezpečně. Podle statistik se však účastníkem nehody stala víc než polovina řidičů a polovina poskytovala první pomoc.


Stanete-li se účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, obvykle je to pro všechny zúčastněné velký šok a psychická zátěž. Proto je vhodné mít v hlavě jasnou představu, co dělat a na co si dát naopak dobrý pozor.

Jak postupovat krok za krokem:

1. Zachovejte klid a nepropadejte panice. Zorientujte se v prostoru, ve kterém se nacházíte, zhodnoťte celkovou situaci.

2. Zjistěte, zda jste schopni se hýbat a opustit vozidlo. Nezapomeňte si obléci reflexní vestu.

3. Pokud běží motor a máte v dosahu klíček zapalovaní, vypněte motor. Pokud necítíte unikající benzín, zapněte varovná světla.

4. Co nejdříve označte viditelně místo dopravní nehody (výstražný trojúhelník, zapnutí varovných světel). Chráníte tak zejména sami sebe, ale i ostatní.

5. Zjistěte stav osob, které s vámi cestovaly ve vozidle, zda jsou při vědomí, stav jejich zranění, zda jsou schopni se hýbat a komunikovat. Mluvením se je snažte uklidnit.

6. Pomozte ostatním, kteří jsou schopni opustit vozidlo, a pokud máte k dispozici další reflexní vesty, oblečte jim je. Všechny osoby nasměrujte do přiměřené vzdálenosti v protisměru jízdy od havarovaného vozidla mimo vozovku, za svodidla.

7. Pokud je to možné, poproste ostatní nezraněné nebo lehce zraněné, aby vám pomohli, rozdělte úkoly.

8. Přivolejte pomoc. Tísňová linka záchranné služby – 155, hasiči – 150, policie – 158 nebo centrální číslo 112.

9. Při komunikaci s dispečerem mluvte klidně a srozumitelně, uveďte své údaje a popište co nejpřesněji místo nehody a co se stalo, počet a stav zraněných a buďte připraveni podle pokynů dispečera poskytnout další pomoc zraněným až do příjezdu lékařů. Uvolněte si ruce tím, že si mobilní telefon dáte na hlasitý odposlech.

10. V každém případě poskytněte základní první pomoc zraněným osobám, jako první se snažte zajistit základní životní funkce (krevní oběh, dýchání, vědomí). Slouží k tomu vybavení lékárničky.

11. Pokuste se vyprostit zaklíněné osoby z vraku vozidla. Pokud to není bezpodmínečně nutné k zajištění bezpečnosti (např. hrozba požáru), nehýbejte s osobami s podezřením na zranění páteře.

12. Do příjezdu záchranných složek oživujte zraněné, s ostatními se snažte komunikovat, aby neupadli do šoku.

13. Pokud to umožňuje situace, zajistěte majetek proti jeho dalšímu poškození nebo krádeži.

14. Zajistěte svědky, stopy (důkazy), které by mohly vést k vyšetření příčiny vzniku nehody.

(kul), s využitím informací BESIP 

Podobné články

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace