Loading...

Jízda „stošedesátkou“ ušetří na sto kilometrech jen pár minut


Mezi tím, jak jedete rychle a za jak dlouho budete v cíli cesty, není přímá úměra. Čím víc zrychlujete, tím jsou další úspory času menší a menší. Největších časových úspor naopak dosáhnete, když pojedete konstantní rychlostí.


Pohled na české silnice však velmi často svědčí o opaku. Proto vám nabízíme několik příkladů, ze kterých je jasně patrné, zvyšování rychlosti nad povolených 130 kilometrů za hodinu na dálnici je úplně zbytečné. Podobný vztah přitom platí i u valné většiny ostatních zrychlení.

Z výpočtů BESIPu vychází, že pokud zrychlíte ze 130 na 160 kilometrů, ušetříte na stokilometrové vzdálenosti celých osm a půl minuty. Ovšem jen za předpokladu, že touto rychlostí pojedete celý stokilometrový úsek. Jakmile budete muset – což je víc než pravděpodobné – rychlost také snižovat, bude vaše časová úspora samozřejmě nižší. Na deseti kilometrech, ušetříte ve „stošedesátce“ necelou minutu.

Zároveň je vysoce pravděpodobné, že nejpozději po ujetí této vzdálenosti budete muset z nějakého důvodu zpomalit. Tato mikroúspora byla například jedním z důvodů, proč byl v roce 2009 ředitel dopravní policie Leoš Tržil proti zamýšlenému zvýšení rychlostní limitu na některých dálnicích právě na 160 kilometrů za hodinu.

Jak to vychází při jiných rychlostech? V případě, že zrychlíte ze 110 na 130 kilometrů, bude vaše časová úspora jen rovných osm minut. Stejný čas získáte i při zrychlení z 80 na 90. Z opačného konce možností je pak zrychlení ze 150 na 200 kilometrů, při kterém budete v cíli o 10 minut rychleji. Ovšem v tuzemsku pojede někdo stěží sto kilometrů po dálnici rychlostí 200 km/h, protože bude muset každou chvíli zpomalovat a čekat, až mu někdo uhne z cesty.

Z uvedených údajů je patrné, že průběžné zrychlování a zpomalování, jež je na českých silnicích, až na výjimečné úseky se třemi pruhy v každém směru, zcela běžné, prakticky nemá smysl. Se zvyšující se rychlostí navíc stoupá riziko kolize s vozidly, která momentálně jedou pomaleji, nebo udělají nečekaný manévr. Přeci jen, bezpečný dvousekundový odstup od předchozího vozidla se udržuje tím snadněji, čím pomaleji jedete.

Jaké je tedy doporučení? Jeďte jen tak rychle, abyste mohli jet bezpečně setrvalou rychlostí. Pak bude v cíli za nejkratší dobu, nejbezpečněji a s nejmenší spotřebou paliva.

(ček)

Podobné články

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace