Loading...

Kdo má nárok na lázně a jak se do nich dostat?


Někdy se zdá, že dostat se do lázní se rovná zázraku. Natožpak, dostat se tam opakovaně. Kdo vlastně rozhoduje o tom, zda a kdy má pacient na lázně nárok a jaká překvapení tam na něj mohou čekat?


Už samotný proces návrhů není nijak jednoduchý, protože lázeňskou léčbu doporučuje podle zdravotního stavu pacienta jeho ošetřující lékař (specialista). Na základě tohoto doporučení vystavuje návrh praktický lékař dotyčného pacienta, nebo jeho ošetřující lékař během hospitalizace. Lékař také navrhne formu (komplexní nebo příspěvková) a u komplexní péče i lázeňské místo. 

Při předepsané komplexní péči hradí zdravotní pojišťovna standardní rozsah léčby, ubytování, stravy a také dopravu pacientům, jejichž zdravotní stav neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotní dopravní služby (sanitky). U příspěvkové péče hradí pojišťovna jen léčbu, zbytek je na pacientovi. Návrh posuzuje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny.

ROZSAH LÉČBY PODLE SEZNAMU

Lázeňskou léčebně rehabilitační péči lze tedy zcela hradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění. K tomu je nutné splnit několik podmínek. Pravidla pro poskytování lázeňské péče jsou určena zákonem o veřejném zdravotním pojištění, konkrétně jeho přílohou č. 5 Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči.

Ten stanoví nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, jakým způsobem, délku základního i opakovaného léčebného pobytu pro jednotlivé indikace, četnost opakovaného léčebného pobytu, možnost prodloužení pobytu a další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím.

Mnozí pacienti jsou překvapeni, když jejich pobytu v lázních zabrání některá z kontraindikací. U celkem častých nemocí oběhového ústrojí, nemocí z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí (včetně diabetu!) a u nemocí dýchacího ústrojí je to závislost na nikotinu. Alespoň roční abstinence nikotinu je pak u některých indikací podmínkou pro opakovaný pobyt v lázních.

Další kontraindikací je nadváha. Redukce hmotnosti může být i podmínkou pro navržení a následné schválení lázeňského pobytu např. pro pacienty s potížemi pohybového ústrojí.

V případě, že pacient se zamítnutím, nebo změnou návrhu na lázeňskou péči nesouhlasí, má možnost se odvolat. Odvolání proti rozhodnutí revizního lékaře je třeba zaslat zdravotní pojišťovně.

NA TŘI NEBO ČTYŘI TÝDNY

Doba platnosti návrhu na komplexní péči je jeden měsíc od data jeho vystavení (I. stupeň naléhavosti, který zahrnuje případy, kdy je pacient přeložen z nemocničního lůžka přímo na lázeňské léčení), nebo tři měsíce od data jeho vystavení (II. stupeň naléhavosti). Během této doby musí pacient nastoupit lázeňské léčení. Děti do 18 let musejí nastoupit lázeňské léčení nejpozději do 6 měsíců od data vystavení návrhu.

Délka lázeňského pobytu je stanovena pro každou indikaci samostatně, a to na 21 nebo 28 ošetřovacích dnů, na dobu komplexního léčení je pacientovi vystavena pracovní neschopnost. Pacient je lázeňským zařízením o nástupu informován nejpozději pět pracovních dnů před dnem určeného nástupu lázeňského léčení.

Současně mu jsou zaslány další informace týkající se lázeňského léčení (kde se bude hlásit, možné způsoby dopravy, co je třeba mít s sebou, že musí být na celou délku lázeňského léčení vybaven léky, které permanentně užívá, a informace o možnostech nadstandardní péče s výší úhrad).    

NEPŘÍJEMNÁ PŘEKVAPENÍ

Někteří pacienti mohou být také nepříjemně překvapeni, když po příjezdu musejí zaplatit nejen lázeňský poplatek, ale také příplatek za nadstandardní ubytování či služby. Nadstandard je vždy záležitostí dohody mezi poskytovatelem a pojištěncem. Buď klient o něj sám požádá, nebo mu je lázeňské zařízení před nástupem na léčení nabídne a pacient s tím souhlasí a v plné výši hradí.

Může se stát, že lázeňské zařízení zkouší „prodat“ nadstandardní služby i bez předchozí domluvy, pak ale není povinností klienta tuto nabídku přijmout. Někdy je však ubytovací kapacita standardních pokojů nečekaně zcela naplněna a klient si odmítne připlatit.

Pak se musí obrátit na svou zdravotní pojišťovnu, která mu najde jiný lázeňský dům, případně místo podle indikačního seznamu, který určuje, kde se které choroby léčí. Nebo je možné najít jiný termín nástupu na léčbu. Vzhledem k tříměsíční platnosti návrhu je to sice nemilá komplikace, ale stihnout se to dá.

(kul)

Galerie

Podobné články

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace