Loading...

Při propuštění z nemocnice se sanitkou zdarma nepočítejte


Provázíte někoho blízkého po dlouhodobém pobytu v nemocnici. Jeho stav se sice zlepšuje, ale stále potřebuje doprovod, protože obtížně chodí a špatně se orientuje. Sbalíte mu tašku a sháníte se po sanitce, protože veřejnou dopravou byste přesun do domácího ošetření patrně nezvládli. Právě v této chvíli budete asi nepříjemně překvapeni, protože musíte počítat s vydáním a mnohdy nemalým.


Zdarma se svézt sanitkou je totiž v zásadě možné jen v případě, že cestujete z jednoho zdravotnického zařízení do druhého, a to ještě v případech odůvodněných ošetřujícím lékařem. Na cestu z nemocnice do domácího ošetřování sice sanitku použít můžete, ale připlatíte si.

ZDARMA JEN PRO NEMOCNÉ

Přepravu pacienta i případně jeho doprovodu sanitkou musí indikovat lékař, pouze on tedy může rozhodnout o jejím použití, a to na základě aktuálního zdravotního stavu pacienta. Přeprava doprovodu je totiž hrazena, jestliže je to nutné pro následné ošetření či vyšetření pacienta ve zdravotnickém zařízení.

Přeprava pacienta sanitkou se může uskutečnit a být uhrazena ze zdravotního pojištění jen na základě vyplněného Příkazu ke zdravotnímu transportu a pouze v případě, pokud je pro pojištěnce ze zdravotních důvodů nezbytná.

Příkaz pro cestu ke smluvnímu poskytovateli (do zdravotnického zařízení) vyplňuje odesílající lékař, pro cestu zpět ten, kdo zdravotní péči poskytl. A opět po zhodnocení, zda je zdravotní transport ze zdravotních důvodů nutný (po ošetření už nutný být nemusí). Čili pro poskytnutí sanitky nemůže být důvodem např. špatné dopravní spojení mezi zdravotnickým zařízením a bydlištěm pacienta.

DOPROVOD POUZE PÍSEMNĚ

Lékař může také zajistit přepravu doprovodu pacienta, ale písemně musí uvést důvod. Doprovodem se totiž rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a jejíž přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nutná pro následné ošetření a vyšetření.

Při propouštění pojištěnce z lůžkového zdravotního zařízení do domácího ošetřování doprovod zajištěn není, ale je samozřejmě možné si jej i samotný transport zaplatit. Sazby se liší, ale je v nich už zahrnut odborný dohled a nezbytná péče v průběhu transportu a předání pacienta v místě bydliště. Je tedy vhodné při propuštění a transportu pacienta z nemocnice vyčkat doma a od posádky sanity ho jen převzít.

(kul)

Galerie

Podobné články

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace