Loading...

Příbuzní pacientů mohou pomoci léčbě, říká primář Jindřich Maršík


Mezi pacienty na začátku a na konci pobytu v Léčebných lázních Jáchymov je viditelný rozdíl. Zbavili se totiž dlouhodobých bolestí, což se projevuje i na jejich postoji a chůzi. „Navíc nám většinou sami řeknou, že jejich potíže vymizely nebo se alespoň výrazně zmírnily,“ říká primář jáchymovského léčebného domu Radium Palace MUDr. JindřichMaršík.


Pro koho se hodí léčba v Jáchymově a kdo by měl raději zvolit jiné zařízení?

Člověk, který přijíždí do našich lázní, by měl být alespoň částečně soběstačný. Nejsme rehabilitační zařízení prvního kontaktu. Někdy lidé přijíždějí i s doprovodem, který jim pomáhá po celou dobu léčby.

Pacient také nemůže být plně odkázán na lůžko nebo vozík. Rehabilitační a ošetřovatelskou péči na lůžku neposkytujeme.

Poskytujeme následnou, odloženou péči po zvládnutí akutního stavu s poskytováním přírodního léčivého zdroje. V případě Jáchymova jsou to radonové koupele. Proto není pobyt v Léčebných lázních Jáchymov vhodný ani pro pacienty, kteří z nějakého důvodu radonové koupele absolvovat nemohou.

Kontraindikací jsou také poúrazové stavy vedoucí například k inkontinenci způsobené neurologickými příčinami.

Na druhou stranu nic nebrání tomu, aby léčbu zahájil i pacient krátce po úrazu, pokud už došlo ke zhojení otevřených poranění a splňuje již zmíněné podmínky.

Mívají s sebou doprovod rodinného příslušníka i tuzemští pacienti, jejichž pobyt hradí zdravotní pojišťovny?

Poměrně velké procento pacientů po úrazech tvoří klienti z arabských zemí, často po autonehodách. Jednoho člena rodiny přitom mnohdy doprovází několik příbuzných. Buď se o něj přímo starají, nebo prostřednictvím cestovní kanceláře najmou ošetřovatelskou službu a sami se rekreují.

Běžný postup je, že pošlou předem emailem lékařskou zprávu a my vyhodnotíme, jestli je pro ně lázeňská léčba v Jáchymově vhodná nebo ne.

Přítomnost dalšího člena rodiny je ale někdy opravdu žádoucí i kvůli tomu, že se s pacientem zúčastňuje cvičení, naučí se správné postupy a může mu pak pomáhat s terapií i v domácím prostředí.

Tuzemský pacient po úraze vyžadující doprovod není u nás v lázních dosud tak častým jevem.

Stává se, že se k vám pacient dostane až za delší dobu po nehodě a vy litujete, že jste se mu nemohli začít věnovat dříve, protože by výsledky léčby mohly být lepší?

Občas se to stane, ale opět to většinou není problém tuzemských pacientů. Ti často absolvují rehabilitaci na specializovaných klinikách, jako jsou Kladruby, nebo přímo na rehabilitačních odděleních nemocnic, která jsou přidružena ke spinálním jednotkám. K nám přijíždějí, až když mají tuto rehabilitaci za sebou.

Na Středním Východě ale takový systém nefunguje.

Existují typické úrazy doprovázející určité typické situace při dopravních nehodách?

Při dopravních nehodách dochází k působení velké energie. Rozhodující je směr a síla nárazu. Dochází k širokému spektru následků od smrti po lehčí poranění. Čelní srážky doprovází poranění hlavy, mozku, zlomeniny obratlů, poranění hrudníku. Může dojít také jen k poranění měkkých tkání bez zlomenin. Pokud dojde prudkému předklonu a záklonu hlavy, má to za následek poranění měkkých tkání krku, v nejtěžších případech i kostí. Mluvíme o takzvaném whiplash syndromu. Může to vést k dlouhodobým následkům v podobě bolestí šíje, hlavy, brnění v horních končetinách a rozvoji funkčních poruch.

Přidat se mohou zlomeniny dolních končetin, případně kyčlí a pánve, pokud tělo narazí například do palubní desky vozidla.

Boční nárazy často vedou k poranění ramene nebo celé končetiny, ale i hlavy a dolní končetiny. Rozhodující je rychlost. Čím vyšší, tím větší je i riziko poranění páteře a míchy. Velký vliv má i místo nárazu.

Co je whiplash syndrom

Jedná se o poranění vzniklé na základě prudkého a nečekaného pohybu hlavy, a to vlivem působení velké síly při vnějším nárazu. Hlava a krk při něm vykonají prudké ohnutí vpřed nebo vzad, které je okamžitě následováno prudkým pohybem hlavy a krku opačným směrem. Uvedený pohyb tak připomíná pohyb vlnícího se biče při šlehnutí. Podle švédských zdrojů zhruba 50 procent všech zranění, která vedla k trvalým zdravotním následkům, vzniklo právě na základě utrpěného whiplash syndromu. Deset procent takto postižených osob trpí závažnými poruchami po celý zbytek jejich života.

Zjednodušeně se asi dá říci, že cizinci přijíždějí jako samoplátci, tuzemci takzvaně „na pokladnu“. Je možné oba způsoby financování kombinovat?

Nejen samoplátce, ale i pojištěnec zdravotní pojišťovny, si může doplatit procedury navíc. Vždy záleží na naší kapacitě a v některých případech na posouzení vhodnosti takového postupu lékařem.

Není samozřejmě nutné konzultovat s lékařem, zda si můžete přikoupit klasickou masáž. Jakýkoli druh fyzikální terapie či cílené fyzioterapie naopak podléhá lékařskému předpisu.

Pacient po celou dobu pobytu v lázních zůstává v péči jednoho lékaře, který průběžně monitoruje jeho stav a může sám doporučit nějaké to doladění léčby.

Svěřují se vám pacienti po skončení pobytu v lázních, že se cítí mnohem lépe, než při příjezdu?

Někteří pacienti nastupují léčbu s bolestmi, které se viditelně projevují i na jejich postoji nebo způsobu chůze. Bolí je záda, kolena… Tak dlouho chodili špatně, až je začalo bolet něco dalšího ještě víc a celé se to zacyklilo.

Po třítýdenním pobytu mohou tyto potíže vymizet, nebo se alespoň výrazně zmírnit. Pacienti se nám se svou úlevou svěřují, navíc je to na nich také na první pohled vidět. To je na naší práci to nejhezčí. Během dalších několika týdnů se pak ještě projeví příznivé dozvuky radonových koupelí.

(ťas)

Akciová společnost Léčebné lázně Jáchymov existuje od roku 1992. Historie lázní v Jáchymově je ale téměř stoletá. Už několik staletí je potom znám léčebný účinek radonové vody na lidský organismus. Důležitou součástí jáchymovských lázní je důl Svornost založený téměř současně s městem Jáchymov (1518). Zde se léčivé radonové vody jímají a dopravují do balneoprovozů v lázeňských sanatoriích. Novodobou tradicí pro Lázně Jáchymov je medicínské pojetí lázeňské péče a také vynikající úroveň stravovacích a ubytovacích služeb. Společnost získala ocenění „Lázeňská společnost roku 2008 a 2012“.

Podobné články

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace