Loading...

Silnice prý mohou za třetinu nehod


Ideální silnice by měla mít širokou krajnici, což by poskytlo dostatek prostoru pro řešení nečekaných dopravních situací. A měla by také být srozumitelná, bez skrytých překvapení, která číhají na řidiče, jež ji neznají.


V některých případech má stav silnice více než poloviční podíl na nehodách, říká v článku serveru iDnes Roman TurzaÚAMK. A Jiří Landa ze společnosti AF-Cityplan ve stejném článku vyjmenovává závažné chyby silničních komunikací. Například: Šířka neodpovídající provozu, nedostatek příležitostí pro chodce a cyklisty, směrové a výškové závady nebezpečné především pro ty, kteří daný úsek neznají, nevyhovující křižovatky, betonové překážky a stromy.

Z tohoto pohledu jsou jednoznačně nejbezpečnějšími silnicemi dálnice. To ostatně potvrzují i statistiky nehod se zraněním nebo úmrtím. Po jejich přepočtení na hustotu dopravy vyšla sdružení EuroRAP jako nejnebezpečnější silnice I/11 mezi Žamberkem a Jablonným nad Orlicí a Červenou vodou.  Letos si tento 22 kilometrů dlouhý úsek vyžádal již devět životů. Nelichotivé prvenství tomuto úseku patří již druhý rok za sebou.

Ač se dopravní odborníci shodují v tom, že jak by měla vypadat bezpečná silnice, nejsou si zároveň jisti, že by taková silnice byla opravdu bezpečná. Čím bezpečněji se totiž cítí, tím snadněji riskují, například při předjíždění.

(ček)

Galerie

Podobné články

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace