Loading...

Víte, kdy můžete přijít o řidičský průkaz?


Otáčet automobil na místě, kde to není dovolené, nebo předjíždět tam, kde je to zakázané, to jsou jen některé z důvodů, proč můžete ztratit oprávnění řídit motorové vozidlo. Ale takových důvodů je samozřejmě celá řada.


Policisté vám na místě sice mohou řidičský průkaz jen zadržet, ale to samozřejmě neznamená, že o něj v následujícím správním řízení nepřijdete. Advokáti proto radí průkaz policistům vůbec nedávat do ruky. Což se asi snáze řekne, než udělá. Na druhou stranu, o řidičák nepřijde nikdo, kdo se opravdu „nesnaží“. Takže není mnoho důvodů, proč ty, jimž se to stalo, litovat – způsobili si to sami tím, že porušovali zákon.

Aby se vám nemohlo stát totéž, nabízíme vám informace, kdy vám může policie řidičský průkaz zadržet a za jakých okolností o něj můžete následně přijít. Kromě vybodování jsou hlavními důvody, kvůli nimž k tomu může dojít: Výrazné překročení rychlosti, způsobení dopravní nehody se zraněním, požití alkoholu či drog (ale i odmítnutí zkoušky na jejich přítomnost), nebo jiné vážné, nebo opakované porušení předpisů.

Zákon konkrétně uvádí například tyto situace, kdy řidič:

  • je podezřelý ze zavinění dopravní nehody, při které došlo ke zranění, nebo úmrtí,
  • ujel od dopravní nehody, které se zúčastnil a měl povinnost ji ohlásit,
  • řídil pod vlivem alkoholu, nebo jiné návykové látky,
  • odmítl dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu,
  • odmítl lékařské vyšetření po pozitivní dechové zkoušce, nebo vyšetření kvůli podezření na požití jiných návykových látek,
  • neplacení výživného je stále ještě novým důvodem, proč o „papíry“ přijít,
  • řídil vozidlo, na které nemá příslušné řidičské oprávnění,
  • je podezřelý z toho, že se bude po spáchaném přestupku vyhýbat přestupkovému řízení.

O řidičák přijdete také v případě, že v obci překročíte rychlost o 40 a více kilometrů, nebo mimo obec o 50 a více kilometrů. V obou případech to znamená šest měsíců až rok bez možnosti usednout za volant. Stejného výsledku se ovšem doberete i v případě, že opakovaně (stačí dvakrát) překročíte rychlost v obci o 20 kilometrů, nebo o 30 kilometrů mimo obec.  Takže jezdit přes obec „sedmdesátkou“ a na dálnici „stošedesátkou“ je „o papíry“.

V případě, že opakovaně – a opět stačí jen dvakrát – neuposlechnete signál přikazující zastavit, nenecháte chodce na přechodu nerušeně přejít, nedáte přednost v jízdě, nebo budete při jízdě třímat mobilní telefon, můžete si o řízení také nechat pěkných pár měsíců jen zdát.

Abyste ztratili možnost řídit, stačí, když se jedenkrát dopustíte zakázaného předjíždění. Stejný výsledek vám přinese nedovolené otáčení a samozřejmě jízda v protisměru. A pozor – platí to i pro nedovolené couvání. K zadržení a možné ztrátě řidičského oprávnění vede ovšem i případ, že pojedete s nečitelnou poznávací značkou a samozřejmě i to, pokud budete řídit vozidlo bez značky.

Pokud budete bez řidičského průkazu – a tedy bez legální řidičské praxe déle než rok – čeká vás zkouška v autoškole.

(ček)

Galerie

Podobné články

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace